Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Super User. Opublikowano w Wydarzenia 2020/2021 - archiwum

Drodzy Uczniowie!


Rok szkolny 2020/2021, ze względu na stan epidemii, rozpoczynamy bez oficjalnych uroczystości. Spotykamy się z wychowawcami w swoich salach lekcyjnych w dniu 1 września 2020 r., ale w różnych godzinach:


1. klasy drugie po gimnazjum o godz. 8:30 w następujących salach:
a) klasa 2ga w sali 54, wychowawca – p. Anna Jeleszuk,
b) klasa 2gb w sali 24, wychowawca – p. Małgorzata Klimczak,
c) klasa 2gc w sali 51, wychowawca – p. Joanna Cieplińska-Kowalska,
d) klasa 2gc’ w sali 72, wychowawca – p. Agnieszka Łomża,
e) klasa 2gd w sali, wychowawca – p. Łukasz Sosnowski,
f) klasa 2ge w sali 70, wychowawca – p. Szymon Krawczyk;

2. klasy drugie po szkole podstawowej o godz. 10:00 w następujących salach:
a) klasa 2pa w sali 27, wychowawca – p. Wioletta Paszkowska,
b) klasa 2pb w sali 52, wychowawca – p. Janusz Maciejewski,
c) klasa 2pc w sali 26, wychowawca – p. Agnieszka Łazowska,
d) klasa 2pc’ w sali 80, wychowawca – p. Kamil Kwiecień,
e) klasa 2pd w sali 25, wychowawca – p. Monika Matusik,
f) klasa 2pe w sali 69, wychowawca – p. Robert Popławski;

3. klasy trzecie o godz. 11:30 w następujących salach:
a) klasa 3a w sali 52, wychowawca – p. Janusz Maciejewski,
b) klasa 3b w sali 62, wychowawca – p. Małgorzata Kata,
c) klasa 3c w sali 71, wychowawca – p. Beata Tomczak,
d) klasa 3d w sali 55, wychowawca – p. Jolanta Roszczyna,
e) klasa 3e w sali 23, wychowawca – p. Natalia Ardel;
4) klasy pierwsze o godz. 13:00 w następujących salach:
a) klasa 1a w sali 78, wychowawca – p. Aleksandra Krupińska,
b) klasa 1b w sali 74, wychowawca – p. Przemysław Dziawer,
c) klasa 1c w sali 23, wychowawca – p. Natalia Ardel,
d) klasa 1d w sali 73, wychowawca – p. Beata Banaszek / Dorota Rybicka-Grzelak,
e) klasa 1e w sali 50, wychowawca – p. Gabriela Olszowska.

Przychodzimy obowiązkowo w maseczkach(!!!), przy wejściu dezynfekujemy ręce i staramy się zachować dystans. W maseczkach poruszamy się również po terenie szkoły, natomiast w sali lekcyjnej możemy maseczkę zdjąć. Nie schodzimy do szatni, tylko od razu kierujemy się do sali. Staramy się również nie gromadzić poza terenem szkoły.

Do zobaczenia!

Marcin Konrad Jaroszewski