trojca sycylia

POD SŁOŃCEM SYCYLII 2018

- wycieczka krajoznawczo-językowa

Więcej

 

trojca nucleus

Mazowiecki Konkurs 
Biologiczny NUCLEUS 2021

Więcej

trojca gazeta

Konkurs Wolskich Gazetek Szkolnych

2017

Więcej

 

 

 

trojca 1procent

Akcja 1% Podatku 

 

 

Więcej

 

 

 

Język polski w memach i kolażu

public. Opublikowano w Wydarzenia 2020/2021 - archiwum

Z przyjemnością informujemy, że w szkolnym konkursie Język polski w memach i kolażuktóry został zorganizowany z okazji Dnia Języka Ojczystego, zostały nagrodzone prace następujących uczniów: 

Miejsce I  - Aleksandra Wąs klasa 2pa 

Miejsce II – Ilona Gawrońska klasa 2gc 

Miejsce III ex aequo – Emilia Bober klasa 1a i Alicja Cordova Sanchez klasa 2pd 

Zwycięzcom gratulujemy. 

Wszystkim uczniom, którzy przesłali prace na konkurs bardzo dziękujemy za zaangażowanie i niezwykłe pomysły na ukazanie języka ojczystego w memach i kolażu. 

Organizatorki konkursu 

Agnieszka Łazowska i Wioletta Paszkowska 

Zdjęcia prac zostały ułożone według kolejności zajętych miejsc w konkursie.

Akcja Gwiazdor

public. Opublikowano w Wydarzenia 2020/2021 - archiwum

 
W tym roku po raz drugi w naszej szkole została zorganizowana Akcja Gwiazdor, której celem jest przygotowanie świątecznych prezentów dla dzieci będących pod opieką środowiskowych ognisk wychowawczych. W tym roku przygotowane paczki trafiły do Częstochowy, do podopiecznych jednego z takich ośrodków.
Dzieci w listach do Mikołaja prosiły o swoje wymarzone prezenty, a te dziecięce marzenia wcale nie były takie wygórowane. Czasem dziecko prosiło o klocki Lego, czasem o lalkę, dres, torebkę, czerwony samochodzik, kredki czy grę planszową.
Wielu nauczycieli i uczniów naszej szkoły z chęcią przyłączyło się do tegorocznej akcji i dołożyło wszelkich starań, aby marzenia dzieci spełniły się.
Do każdego prezentu zostały dodane słodycze i każdy z Mikołajów, Gwiazdorów napisał list do dziecka, którego marzenie spełniał.
Mimo pandemii i utrudnionego kontaktu akcję udało się zorganizować.
Wszystkim nauczycielom i uczniom, którzy przyłączyli się do akcji z radością przekazuję podziękowania od szczęśliwych dzieciaków.
Wioletta Paszkowska
 
 
 

Zarządzenie dyrektora szkoły

Super User. Opublikowano w Wydarzenia 2020/2021 - archiwum

 

ZARZĄDZENIE NR 1/2020/2021

dyrektora XXX Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Warszawie

z dnia 2 września 2020 r.

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku

z wystąpieniem stanu epidemii

 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 i 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.
U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) i § 24 ust. 3 pkt 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia
2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z
wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1356, 1393, 1425, 1484 i 1505) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Nakładam, do odwołania, obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski,
maseczki lub przyłbicy, ust i nosa na terenie budynku XXX Liceum Ogólnokształcącego im. Jana
Śniadeckiego w Warszawie, z zastrzeżeniem § 2, 4 i 5.

§ 2.

Obowiązek, o którym mowa w § 1, nie dotyczy uczniów XXX Liceum Ogólnokształcącego
im. Jana Śniadeckiego w Warszawie przebywających w pomieszczeniach przeznaczonych
do prowadzenia zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem biblioteki, z zastrzeżeniem § 3.

§ 3.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, związanych z organizacją zajęć, imprez lub
uroczystości, wyłączenie, o którym mowa w § 2, może zostać zniesione przez dyrektora XXX
Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Warszawie na czas trwania tych zajęć,
imprez lub uroczystości.

§ 4.

Obowiązek, o którym mowa w § 1, nie dotyczy pracowników XXX Liceum
Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Warszawie przebywających w pomieszczeniach
przeznaczonych do prowadzenia zajęć edukacyjnych, gabinetach, pokoju nauczycielskim,
bibliotece, pomieszczeniach socjalnych lub pomieszczeniach sanitarno-higienicznych.

§ 5.

Obowiązek, o którym mowa w § 1, nie dotyczy osób, o których mowa w § 24 ust. 3 pkt 2 i 3
przywołanego we wstępie rozporządzenia.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

 

Dyrektor XXX Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Warszawie:
Marcin Konrad Jaroszewski

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Super User. Opublikowano w Wydarzenia 2020/2021 - archiwum

Drodzy Uczniowie!


Rok szkolny 2020/2021, ze względu na stan epidemii, rozpoczynamy bez oficjalnych uroczystości. Spotykamy się z wychowawcami w swoich salach lekcyjnych w dniu 1 września 2020 r., ale w różnych godzinach:


1. klasy drugie po gimnazjum o godz. 8:30 w następujących salach:
a) klasa 2ga w sali 54, wychowawca – p. Anna Jeleszuk,
b) klasa 2gb w sali 24, wychowawca – p. Małgorzata Klimczak,
c) klasa 2gc w sali 51, wychowawca – p. Joanna Cieplińska-Kowalska,
d) klasa 2gc’ w sali 72, wychowawca – p. Agnieszka Łomża,
e) klasa 2gd w sali, wychowawca – p. Łukasz Sosnowski,
f) klasa 2ge w sali 70, wychowawca – p. Szymon Krawczyk;

2. klasy drugie po szkole podstawowej o godz. 10:00 w następujących salach:
a) klasa 2pa w sali 27, wychowawca – p. Wioletta Paszkowska,
b) klasa 2pb w sali 52, wychowawca – p. Janusz Maciejewski,
c) klasa 2pc w sali 26, wychowawca – p. Agnieszka Łazowska,
d) klasa 2pc’ w sali 80, wychowawca – p. Kamil Kwiecień,
e) klasa 2pd w sali 25, wychowawca – p. Monika Matusik,
f) klasa 2pe w sali 69, wychowawca – p. Robert Popławski;

3. klasy trzecie o godz. 11:30 w następujących salach:
a) klasa 3a w sali 52, wychowawca – p. Janusz Maciejewski,
b) klasa 3b w sali 62, wychowawca – p. Małgorzata Kata,
c) klasa 3c w sali 71, wychowawca – p. Beata Tomczak,
d) klasa 3d w sali 55, wychowawca – p. Jolanta Roszczyna,
e) klasa 3e w sali 23, wychowawca – p. Natalia Ardel;
4) klasy pierwsze o godz. 13:00 w następujących salach:
a) klasa 1a w sali 78, wychowawca – p. Aleksandra Krupińska,
b) klasa 1b w sali 74, wychowawca – p. Przemysław Dziawer,
c) klasa 1c w sali 23, wychowawca – p. Natalia Ardel,
d) klasa 1d w sali 73, wychowawca – p. Beata Banaszek / Dorota Rybicka-Grzelak,
e) klasa 1e w sali 50, wychowawca – p. Gabriela Olszowska.

Przychodzimy obowiązkowo w maseczkach(!!!), przy wejściu dezynfekujemy ręce i staramy się zachować dystans. W maseczkach poruszamy się również po terenie szkoły, natomiast w sali lekcyjnej możemy maseczkę zdjąć. Nie schodzimy do szatni, tylko od razu kierujemy się do sali. Staramy się również nie gromadzić poza terenem szkoły.

Do zobaczenia!

Marcin Konrad Jaroszewski